Alternativa utföranden

Följande alternativt utförande av funktionskopplet finns tillgängligt:

  • Två cirkulationspumpar, för ökad säkerhet i system med låg tolerans för driftsavbrott.

Figur 1. PR-2 - Alternativt utförande