Rörtryckfallets betydelse

Rörtryckfallet i en shuntgrupp påverkas av rörkopplets utförande. Ett starkt komprimerat rörkoppel har i allmänhet skarpare böjar och därmed ett högre rörtryckfall. Det är viktigt att välja shuntgrupps-utföranden som ger låga rörtryckfall och att dimensionera shuntsystemet med god marginal då strömningshastigheter uppemot 2 m/s kan orsaka kavitation, med materialförstörning och även onödigt stora driftskostnader som resultat.

Premablock®-shuntgrupper är konstruerade och dimensionerade med låga interntryckfall, vilket sparar pumpenergi och gör att shuntgruppen kan klara en viss flödesökning utan att behöva bytas ut.

Tabell 1. Effektbehov för ett Premablock® SR-2 shuntsystem, drivtryck 20 kPa
Rördimension P(kW)1
DN020 0,007
DN025 0,010
DN032 0,018
DN040 0,026
DN050 0,043
DN065 0,092
DN080 0,152
DN100 0,260
DN125 0,400
DN150 0,600
DN200 1,000