Dimensionera VÅ

Figur 1. Vätskekopplat batteri med VÅ-shuntkoppel.

I en VÅ-shuntgrupp som arbetar med en pump ska pumpen vara dimensionerad för att klara tryckfallet i shuntgruppen, den externa rörledningen och de två batterierna. Eftersom tryckfallet i tilluftskretsen bestämmer ventilauktoriteten kommer tryckfallet i styrventilen att bli högt.

För att dimensionera funktionskopplet VÅ behövs följande uppgifter:

  • Flödet i kretsen, q
  • Batteriernas tryckfall på vattensidan, Δpbatt,prim, Δpbatt,sek
  • Tryckfall i rörledningarna, Δprör,int, Δprör,ext
  • Typ av systemvätska.