Flik 5: Ange pump

Figur 1. Ange pump

På flik Pumpval, välj pump eller dimensioneringsalternativ för shuntgruppens pump:

 1. Du kan antingen välja att låta PREMA dimensionera pumpen eller själv välja pump och göra en egen beräkning. Dimensionerande värden för pumpen finns noterade överst i informationsfältet:
  • Välj pump själv (Mitt val till specifikationen) och gör en egen beräkning. Till höger finns länkar till några utvalda pumptillverkares beräkningsprogram.
   OBS!: Ta hänsyn till om det ska vara annan systemvätska än vatten om du gör en egen beräkning. Tänk även på att det ska vara en pump av inline-typ, med anslutningar mittemot varandra.
   OBS!: Säkerställ att vald pump har möjlighet till den externa kommunikation som önskas. (Kryssrutorna för extern kommunikation gäller inte vid eget val av pump.)
  • PREMA dimensionerar pumpen (Leverantören får dimensionera):
   1. Välj pumpfabrikat eller Valfri.
   2. Ange funktioner för pumpen genom att kryssa för Tryckstyrd, Larmutgång, 0-10V styrning och/eller Extern start/stopp.
   3. För kyl- och återvinnings-shuntgrupper som ska arbeta med annan vätska än vatten, ange typ av systemvätska.
 2. Klicka på den högra blå pilen i övre högra hörnet för att gå vidare.