Huvudalternativ vid systemkonstruktion

Vid systemkonstruktion med funktionskoppel kommer man vanligen fram till något av följande sex huvudalternativ för det totala systemet:

 1. System med tryckfördelning och funktionskoppel SR-2.

  Figur 1. Tryckfördelning med SR-2 koppel. Alltid huvudpump. Tillräckligt drivtryck till alla shuntgrupper. Variabelt flöde i primärkretsen.

 2. System med tryckfördelning och funktionskoppel SR-3.

  Figur 2. Tryckfördelning med SR-3 koppel. Alltid huvudpump. Tillräckligt drivtryck till alla shuntgrupper. Konstant flöde i primärkretsen.

 3. System med tryckfördelning och blandade funktionskoppel SR-2 och PR-2.

  Figur 3. Tryckfördelning med blandade koppel SR-2 och PR-2. Alltid huvudpump. Tillräckligt drivtryck till alla shuntgrupper. Variabelt flöde i primärkretsen. För shuntgrupper, som befinner sig långt från källan där ett lågt drivtryck råder, kan funktionskopplet PR-2 med fördel användas och pumpenergi sparas.

 4. System med tryckfördelning och blandade funktionskoppel SR-3 och PR-3.

  Figur 4. Tryckfördelning med blandade koppel SR-3 och PR-3. Alltid huvudpump. Tillräckligt drivtryck till alla shuntgrupper. Konstant flöde i primärkretsen. För shuntgrupper, som befinner sig långt från källan där ett lågt drivtryck råder, kan funktionskopplet PR-3 med fördel användas och pumpenergi sparas.

 5. System med trycklös fördelning och funktionskoppel PR-2.

  Figur 5. Trycklös fördelning med PR-2 koppel. Ingen huvudpump. I system med många objekt bör systemet dock förses med en huvudpump för att klara tryckfallet i primärsystemet. Variabelt flöde i primärkretsen. Denna systemtyp är bra ur driftssäkerhetssynvinkel om anläggningen har objekt för vilka längre driftsavbrott inte kan accepteras.

 6. System med delad huvudkrets.

  Figur 6. Delad huvudkrets med SR-3 koppel. För objekt där ett längre driftsavbrott inte kan accepteras, kan det av driftssäkerhetsskäl bli nödvändigt att dela upp primärkretsen i flera separata kretsar med egna huvudpumpar.