Värme + Kyla

Figur 1. Principskiss SRBX-6VK

  • Används i fall då kyla och värme ska kombineras, exempelvis ventilationsbatteri, golv-värme/kyla och processmaskiner.
  • Använder kylbatteriet som både kyl- och värmebatteri.
  • Avsaknaden av värmebatteri gör att lufttryckfallet i ventilationsaggregatet blir lägre, vilket sparar fläktenergi.
  • Extra fördelaktig i system med en låg framledningstemperatur, exempelvis värmepumpar. Även vid fjärrvärme erhålls fördelar eftersom returtemperaturen från shuntgruppen blir lägre än vid ett traditionellt värmebatteri. En låg returtemperatur ger ett lägre vätskeflöde, vilket sparar pumparbete.