Alternativa utföranden

Följande alternativt utförande av funktionskopplet finns tillgängligt:

  • Pump i både primär- och sekundärkretsen (VÅ-2). Bypassledning med injusteringsventil samt backventil primärt. Används vid stora tryckfall i batterier.

Figur 1. VÅ - Alternativt utförande