Alternativa utföranden

Följande alternativa utföranden av funktionskopplet finns tillgängliga:
  • Utan backventil i sekundärkretsen, vilket minskar tryckfallet i sekundärkretsen.
OBS!: I system med batterier för ventilation kan frysrisken minskas med en backventil genom att ett visst flöde kan cirkulera genom batteriet även om cirkulationspumpen skulle stoppa ofrivilligt.
  • Två cirkulationspumpar, för ökad säkerhet i system med låg tolerans för driftsavbrott.

Figur 1. SR-3 - Alternativa utföranden