3-vägs primärmonterad styrventil och konstant flöde primärt, SR-3

SR-3 (även kallat Sverige-koppel) är ett gemensamt namn för koppel med 3-vägs primärmonterad styrventil och konstant flöde primärt. Drivtryck fordras. Flödet i sekundärkretsen bör vara lika med eller större än flödet i primärkretsen. I värmefallet bör returtemperaturen primärt vara lika med eller högre än returtemperaturen sekundärt. I kylfallet bör returtemperaturen primärt vara lika med eller lägre än returtemperaturen sekundärt. Funktionskopplet är särskilt lämpligt i system med relativt många shuntgrupper.

Figur 1. Principskiss SR-3