Dimensionera shuntgrupper med plugin för MagiCAD

PREMA MagiCAD plugin är ett verktyg för dimensionering av shuntgrupper och import av 3D-geometrier till MagiCAD. Plugin-programvaran integrerar PREMAs dimensioneringsprogram, Shuntlogik®, i MagiCAD och gör det möjligt att lägga till, kopiera och uppdatera Premablock®-shuntgrupper direkt i ett MagiCAD-projekt.

Figur 1.

Med PREMA plugin för MagiCAD kan man:

  • Dimensionera och lägga till ny shuntgrupp
  • Kopiera shuntgrupp
  • Uppdatera en eller flera shuntgrupper
  • Få teknisk information och förteckning över ingående delar för vald shuntgrupp
  • Få tillgång till användarmanual.

Installation

  1. För att använda PREMA plugin krävs att följande programvaror är installerade: MagiCAD 2016.11 och AutoCAD 2013-2017 alternativt MagiCAD 2018 UR1 eller nyare och AutoCAD 2015-2018.
  2. Ladda ner PREMA plugin för MagiCAD från: https://portal.magicad.com/download/ProductSearch?searchStr=Prema&categoryId=3
  3. För mjukvarukrav och installation, se medföljande instruktioner.