Flik 3: Ange parametrar

Figur 1. Ange parametrar

På flik Parametrar:

Skriv in driftsparametrarna för shuntgruppen. Om du använder ShuntLogik® via PREMA:s plugin för MagiCAD är parametrar förifyllda med värden från MagiCAD (gäller dock ej VÅ-koppel):

  1. Automatiskt beräkningsläge är förvalt. Välj manuellt beräkningsläge om du vill kunna justera kvs-värden, rördimensioner, eller fabrikat och dimensioner på ventilerna.
  2. Ange värden för driftsparametrar. Placera muspekaren över inmatningsfälten för information om vilka uppgifter som ska anges. Alla fält måste vara korrekt ifyllda innan du kan gå vidare. Du får ett meddelande längst ner på sidan om du har matat in felaktiga kombinationer av parametrar.
  3. Ange shuntgruppens beteckning under shuntgruppsparametrar.
  4. Klicka på Beräkna för att uppdatera dimensioneringen varje gång du ändrar någon driftsparameter.
    OBS!: Ju mindre kvs-värde, desto högre tryckfall och desto högre auktoritet för styrventilen.
  5. Klicka på den högra blå pilen i övre högra hörnet för att gå vidare när du är nöjd med beräkningen.