Funktion

Med en 3-vägs styrventil som blandningsventil i primärkretsens retur blir flödet i primärkretsen konstant. Kopplets shuntledning på sekundärsidan ger konstant flöde även sekundärt. ΔT-värdet primärt bör vara lika med eller större än sekundärt, vilket leder till att flödet i sekundärkretsen blir lika med eller större än flödet i primärkretsen. Om ΔT primärt är mindre än ΔT sekundärt blir flödet primärt större än flödet sekundärt, vilket påverkar styrventilen negativt eftersom den då inte arbetar i hela sin slaglängd.

Backventilen skyddar batteriet från frysning eftersom ett visst flöde kan cirkulera även om cirkulationspumpen skulle stoppa ofrivilligt. Backventilen kan uteslutas men rörsträckan måste vara kvar. Tryckfallet i cirkulationskretsen reduceras då något.

Styrventilen kan ha linjär, komplementär eller logaritmisk karakteristik. Vid en symmetrisk logaritmisk karakteristik minskar flödet i mitten av reglerområdet till cirka 35 procent av fullflöde, vilket inte ger ett konstant flöde i huvudkretsen. Däremot blir ventilen effektlinjär mot öppningsgraden vid anpassade objekt. Om båda portarna är linjära blir flödet konstant i huvudkretsen men ventilen blir inte effektlinjär mot öppningsgraden.