Stoppa pumpen när behov inte föreligger

De flesta moderna styr- och reglerutrustningar har en inbyggd funktion för pumpstopp, vilken gör det möjligt att stänga av pumpen när behov inte föreligger, exempelvis under den varma årstiden. Detta sparar energi och ökar livslängden på pumpen. Om pumpen istället är i drift alla årets månader, kan energianvändningen bli upp till 30 procent högre. Pumpar som är stoppade under en längre tid bör motionsköras varje vecka.