Golv-/väggstativ

Om det finns golvyta tillgänglig i anläggningen så är golvstativ alltid att föredra eftersom det ger ett stadigt montage och det går snabbt att ställa shuntgruppen på plats. Detta är också det i särklass vanligaste montaget. Vissa tillverkare levererar shuntgruppen med golvstativ monterat medan andra har det som tillval. Man bör dock vara uppmärksam på att montage av golvstativ på byggplatsen tar tid och resurser i anspråk och att det för stora och tunga shuntgrupper kan vara besvärligt.

Om man vill montera shuntgruppen med väggkonsol måste man noggrant kontrollera väggens beskaffenhet och att det är möjligt att göra infästningar som klarar shuntgruppens vikt. Detta alternativ används därför endast för mindre och lättare shuntgrupper.

För mindre objekt som exempelvis små eftervärmningsbatterier finns det även rörhängda shuntgrupper, som är mycket användbara i trånga utrymmen.