Funktion

Med en 3-vägs styrventil som blandningsventil i sekundärkretsens tillopp blir flödet i sekundärkretsen konstant. Primärkretsen blir flödesvariabel eftersom det saknas shuntledning mellan primärens tillopp och retur. ΔT-värdena primärt och sekundärt måste vara lika, vilket leder till att flödet i primär- och sekundärkretsen också blir lika. Avsaknaden av shuntledning mellan primärens tillopp och retur ger också högsta möjliga temperaturgradient och fjärrvärmeväxlaren kan därför nyttjas på ett effektivt sätt.

När systemet drivs utan huvudpump tar varje sekundärpump själv upp nödvändigt flöde från huvudkretsen. När det saknas primärt drivtryck måste sekundärpumpen dimensioneras för att klara tryckfallet både primärt och sekundärt, samt helst vara kapacitetsstyrd. I detta fall behövs ingen injusteringsventil på primärsidan och tryckfallet i styrventilen läggs då på sekundärpumpen.

Tack vare backventilen i shuntkopplet kan inte sidoshuntar ta något flöde bakvägen om cirkulationspumpen skulle stanna. En fördel är att ingen ofrivillig inblandning av returvatten då kan ske.

Styrventilen kan ha linjär, komplementär eller logaritmisk karakteristik. Vid en symmetrisk logaritmisk karakteristik minskar flödet i mitten av reglerområdet till cirka 35 procent av fullflöde, men funktionen blir effektlinjär vid anpassade objekt.