Fördelar med funktionskoppel med kombinerade funktioner

Det finns många viktiga fördelar med att använda funktionskoppel med kombinerade funktioner. Några av de viktigaste är:

 • lägre energiförbrukning
  • lägre aggregattryckfall, gör det enklare att nå SFPv 2,0 (kW/m3/s)
  • lägre tillopps- och returtemperatur (stor värmeyta i kylbatteriet)
  • större ΔT på värmen primärt sparar pumpenergi och gör det även möjligt att minska dimensionen för rörledningar primärt till shuntgruppen
 • bättre reglering eftersom cirkulationspumpen i shuntgruppen förbättrar strömningsförhållandena vid låga flöden i kylbatteriet
 • minskad frysrisk
 • billigare aggregat och lägre installationskostnad (inget värmebatteri, mindre rördragning)
 • mindre utrymmesbehov och färre batterier att rengöra och underhålla.