Flik 2: Välj kopplingsprincip

Figur 1. Välj kopplingsprincip

På flik Kopplingsprincip:

 1. Välj produktlinje:
  • Premablock®: Högkvalitativt standardutförande med robusta komponenter och flexibla tillval.
  • Premablock® green: Miljögodkända shuntgrupper med högkvalitativa komponenter och materialval.
  • Premablock® flex: Shuntgrupper med automatisk anpassning till variationer i systemets drivtryck.

 2. Välj Kopplingsprincip: Välj önskat funktionskoppel genom att klicka på motsvarande figur.
  OBS!: För mer vägledning kring val av funktionskoppel, se kapitel Vilket koppel ska man välja?
 3. Klicka på den högra blå pilen i övre högra hörnet för att gå vidare.
  OBS!: Du kan alltid använda den vänstra blå pilen i övre högra hörnet för att gå tillbaka till ett föregående steg om du vill ändra något.