Värme-/kylspärr

En värme-/kylspärr ska förhindra överföring av värme eller kyla mellan primär- och sekundärsidan när det inte finns något värme- eller kylbehov. Problemet med ofrivillig överföring av värme eller kyla orsakas i allmänhet av egencirkulation och leder till ökad energiåtgång och försämrad komfort. I en shuntgrupp kan en värme-/kylspärr vara termisk eller mekanisk.  

Figur 1. Principskiss värme-/kylspärr

I det flesta shuntgrupperna är värme-/kylspärren termisk och konstruerad med rörbågar som förhindrar överläckning av systemvätska på grund av den egencirkulation som kan uppstå när varmt vatten stiger uppåt och kallt vatten sjunker nedåt. I en kylshuntgrupp kan exempelvis kallt vatten sjunka nedåt i rörbågen, men förhindras att stiga upp igen på sekundärsidan eftersom det är varmare vatten i sekundärkretsen.

I shuntgrupper med anslutningsutföranden som omöjliggör inbyggnad av en termisk spärr gör man värme-/kylspärrfunktionen mekaniskt genom att sätta in en extra backventil som förhindrar egencirkulation. I Premablock®-shuntgrupper av typ PR-2 och PR-3 är konstruktionen gjord på sådant sätt att risk för egencirkulation är helt eliminerad.

OBS!: Var uppmärksam på hur värme-/kylspärr är utformad när du väljer shuntgruppsfabrikat.

Observera att även rörkopplets fysiska storlek eller utsträckning har stor betydelse för att förhindra oönskad värme-/kylövergång via godset i rörledningarna. En tillräckligt lång rörledning eller en ordentlig materialspärr måste finnas mellan primär- och sekundärsidan för att förhindra en ofrivillig värmetransport i materialet.