Tekniska Data

  1. I funktionsmenyn för PREMA plugin, välj Technical data.

    Figur 1.

  2. Välj önskad shuntgrupp. Därefter öppnas ett dialogfönster med en specifikation och tekniska data för den valda shuntgruppen.

    Figur 2.

    Klicka på Copy to clipboard för att kopiera innehållet till annan dokumentation.