Shuntteori

En shuntgrupp är en funktionsenhet som är sammansatt av flera olika komponenter, men den är också en integrerad del i den totala flödeskretsen. För att få en välfungerande och energieffektiv anläggning är det därför viktigt att förstå hur komponenterna som ingår i shuntgruppen samverkar, men också hur de påverkar och påverkas av den externa flödeskretsen.

I detta kapitel presenteras först ett antal grundläggande matematiska samband för att förstå och beskriva shuntgruppens karaktär och uppförande som motståndsenhet i en flödeskrets, se avsnitt Kapacitetsvärde för variabla tryckfallsenheter till avsnitt Kapacitetsvärde för seriekopplade tryckfallsenheter.

Därefter presenteras en analys av ett shuntkoppel och hur ingående komponenter, exempelvis pump och styrventil, påverkar anläggningens driftskarakteristik, se avsnitt Analys av komponenters påverkan på anläggningens driftskarakteristik för en krets.