3-vägs sekundärmonterad styrventil och variabelt flöde primärt, PR-2

PR-2 (även kallat pann-koppel eller Norge-koppel) är ett gemensamt namn för koppel med 3-vägs sekundärmonterad styrventil och variabelt flöde primärt. Drivtrycket kan vara lågt eller obefintligt. Flödet i sekundärkretsen bör vara lika med flödet i primärkretsen. Returtemperaturen primärt är alltid lika med returtemperaturen sekundärt. Funktionskopplet är särskilt lämpligt i system med ett begränsat antal shuntgrupper.

Figur 1. Principskiss PR-2