2-vägs primärmonterad styrventil och variabelt flöde primärt, SR-2

SR-2 (även kallat Sverige-koppel) är ett gemensamt namn för koppel med 2-vägs primärmonterad styrventil och variabelt flöde primärt. Drivtryck fordras. Flödet i sekundärkretsen är lika med eller större än flödet i primärkretsen. Returtemperaturen primärt är alltid lika med returtemperaturen sekundärt. Funktionskopplet är särskilt lämpligt i system med många shuntgrupper.

Figur 1. Principskiss SR-2