Funktion

Med en 3-vägs styrventil som blandningsventil i sekundärkretsens tillopp blir flödet i sekundärkretsen konstant. Kopplets shuntledning på primärsidan ger konstant flöde även primärt och medför att ΔT kan minskas. ΔT-värdet sekundärt kan vara lika med eller större än primärt, vilket leder till att flödet i primärkretsen blir större än eller lika med flödet i sekundärkretsen.

Tack vare backventilen i shuntkopplet kan inte sidoshuntar ta något flöde bakvägen om cirkulationspumpen skulle stanna. En fördel är att ingen ofrivillig inblandning av returvatten då kan ske.

Styrventilen kan ha linjär, komplementär eller logaritmisk karakteristik. Vid symmetrisk logaritmisk karakteristik minskar flödet i mitten av reglerområdet till cirka 35 procent av fullflöde, men funktionen blir effektlinjär vid anpassade objekt.