Vad är en shuntgrupp?

En shuntgrupp är en funktionsenhet, sammansatt av flera komponenter, för att reglera temperatur, samt blanda och distribuera flöden i system för vattenburen värme eller kyla.

Det finns ett stort antal varianter av shuntgrupper som är olika kopplade internt och har olika funktion trots att de vid en första anblick kan se snarlika ut. En shuntgrupp är inte en standardkomponent utan måste anpassas till systemet den ska användas i. För att få en välfungerande och energieffektiv anläggning är det absolut avgörande att shuntgruppen blir rätt dimensionerad för sin plats i systemet.