Funktionskoppel med kombinerade funktioner

Funktionskoppel i vilka flera funktioner kombineras i en och samma flödeskrets brukar benämnas kombifunktionskoppel (motsvarande shuntgrupper benämns kombishuntgrupper). I ett kombifunktionskoppel för exempelvis värme + kyla behövs inte det ordinarie värmebatteriet eftersom kylbatteriet används för både värme och kyla. Det finns många olika kombifunktionskoppel, till exempel kyla + återvinning, kyla + återvinning + kondensor, nödkyla (kyla + tappvatten) och överskottsvärme + spetsvärme, för att nämna några av de vanligaste.