Varför använder man en shuntgrupp?

Figur 1.

I de flesta fastigheter finns det många olika delar och verksamheter, vilka har helt olika behov av värme och kyla. Därför måste de olika systemen delas upp och kunna styras var för sig. I gatuplan kan det till exempel vara butiker och restauranger med stora skyltfönster, medan det i källaren kan vara gym som helt saknar fönster och ytterväggar. I ett sådant fall leder både läge och verksamhet till stora skillnader i behov av kyla, värme och ventilation.

I en lokal varierar behoven också kraftigt under dygnet. I gym, biografer, restauranger, konferensrum och liknande är det periodvis fullsatt och stort behov av ventilation och kyla, medan det mellan träningspassen, visningarna och mötena är mindre behov av ventilation och kyla och istället kanske behov av värme. Det kan även vara stora variationer mellan fasader i olika väderstreck samt variationer beroende på hur omgivande bebyggelse skyddar mot vind och solinstrålning.

Förr i tiden byggde rörentreprenören rörkoppel på plats ute i anläggningen, men idag används nästan uteslutande prefabricerade shuntgrupper eftersom de ger viktiga fördelar som:

  • beprövad och säker funktion
  • jämn och hög kvalitet
  • snabb installation
  • flexibel placering och utrymmeseffektivitet
  • lägre kostnad.

I komplexa anläggningar med värme, kyla och återvinning är flödesschemat i allmänhet svåröverskådligt. Om anläggningen istället konstrueras med shuntgrupper, med fler funktioner samlade på ett ställe, kommer det att ge väsentligt bättre överskådlighet och kontroll över ingående kretsar och hur de samverkar. Om något förändras eller kopplas till i framtiden är det också mycket lättare att gå in i ett system som är uppbyggt med shuntgrupper.

De flesta tillverkare av prefabricerade shuntgrupper, inklusive PREMA, ger support vid dimensionering och tillhandahåller även hjälpmedel som exempelvis dimensioneringsprogram och 3D-cadmodeller, vilket underlättar för konstruktörerna vid dimensionering och uppritande av installationsutrymmena eftersom shuntgruppens storlek och värden är kända före installationen.

Figur 2. Cad-modeller av Premablock®-shuntgrupper