Rörkoppel

Rörkopplet i en shuntgrupp ska vara konstruerat och tillverkat för att ge låga interntryckfall i shuntgruppen. Detta sparar pumpenergi sekundärt och leder till lägre krav på tillgängligt drivtryck primärt. Ett rörkoppel med lågt interntryckfall ökar dessutom chansen att flödet, vid ändrade förutsättningar i anläggningen, kan ökas utan att hela shuntgruppen behöver bytas ut.

För att uppnå låga interntryckfall ska shuntgruppens rörkoppel ha tillräcklig dimension och rörböjarna ska ha mjuka övergångar. Eventuella nedkoningar i anslutning till styrventiler och pumpar, vilka ofta har mindre dimension, bör ske omedelbart före eller efter komponenten.  

Shuntgruppens rörkoppel kan fås i olika stålkvaliteter och ska anpassas till systemet som den ska sitta i. Rören är vanligtvis tillverkade i tryckkärlsstål (till exempel P235GH) som rostskyddsmålas. I kylsystem och i system där det kan förekomma syre eller i vilka systemvätskan kan förorsaka korrosion tillverkas rörkopplet vanligtvis av rostfritt stål typ SS2343.