Vad karakteriserar ett bra utförande?

För att uppnå maximal energieffektivitet, optimerad driftsekonomi och driftsäkerhet bör utförandet av en shuntgrupp karakteriseras av följande:

  1. Flexibilitet vad gäller komponent- och materialval, samt utförande på anslutningar för att optimera anpassning till anläggningen och undvika onödigt extraarbete på byggplatsen.
  2. Energieffektivt utförande och dimensionering för låga interntryckfall, vilket minskar pumpars energiförbrukning och ger bra auktoritet.
  3. Temperaturmätning med precision – termometrar i vätskeberörda dykrör.
  4. Servicevänligt utförande med samtliga komponenter enkelt åtkomliga.
  5. Högkvalitativt och robust hantverk som tål sedvanlig hantering på byggarbetsplatsen.
  6. Miljöklassat (Byggvarubedömningen, Sunda Hus).
  7. Tryckprovat före leverans.
  8. Nyckelfärdigt – färdigmonterat, på stativ, klart att ansluta.