Injusteringsventil

Injusteringsventilerna i en shuntgrupp används för att mäta och justera in rätt flöde i respektive krets. Har shuntgruppen varvtalsstyrd pump ska injusteringsventilen sekundärt enbart användas till att mäta flödet. Flödet anpassas med hjälp av pumpens varvtalstyrning istället för genom strypning vilket sparar energi. Injusteringsventilen primärt används till att anpassa shuntgruppens primärtryckfall till det tillgängliga drivtrycket så att anläggningens primärsystem kan balanseras.

Injusteringsventilen bör vara monterad på rörkopplet med flänsförband, eftersom systemet då inte behöver tappas ur om någon komponent i shuntgruppen skulle behöva bytas. För Premablock®-shuntgrupper är det möjligt att fritt välja fabrikat, dock är idag IMI Hydronics STAD/STAF-ventiler de vanligast förekommande.