PRUX-43, PRLX-43

Grafik Premablock® green

Värmepanna/kylmaskin – vid behov av justering av framledningstemp o/e temperaturdifferens.

För markvärme, processvärme, kylsystem, etc.
En 3-vägs styrventil placerad i sekundärkretsen, vilket ger ett konstant flöde sekundärt. Huvudpump erfordras.

FöretagsledningTeknik och försäljning

Thomas Winge

Regionansvarig Försäljning Nord,
Produktutveckling

Tel: +46 (0) 8  704 28 82
Skicka E-post

Teknik och försäljning

Torgny Strandberg

Regionansvarig Försäljning Syd
Tel: 
+46 (0) 40 666 76 05
Skicka E-post